Verksted

Vi tilbyr skreddersydde animasjonsverksted til ulike målgrupper.

Vi har tidligere holdt kurs for:

  • Barnehagebarn i regi av Den Kulturelle Bæremeisen
  • Skoleelever i regi av Den Kulturelle Skolesekken
  • Barn og unge som aktivitetstilbud etter skoletid i regi av FAU og kulturkontorene
  • Ungdom og voksne med psykisk utviklingshemming i regi av Bergenhus og Årstad kulturkontor
  • Barn og unge ved Sykehusskolen på Haukeland Universitetssykehus
  • Barnehagepersonal og lærere
  • Voksne i regi av Kunst, Kultur og psykisk helse
  • Kurs og konferansedeltagere, som inspirasjonsaktivitet på større arrangementer

Ta kontakt her