DKS

Den Kulturelle Skolesekken - "En reise gjennom filmhistorien"

De siste årene har vi reist rundt med et utrolig gøy opplegg. Vi har besøkt 5.-7. trinn på skoler i Ullensvang, Jondal, Ulvik, Kvam, Fitjar, Austevoll, Osterøy, Samnanger, Vaksdal og Fusa.

Les hva skolene sier etter besøker her:

Selbjørn Skule

Øvrebygda Skule

Hamre Grendaskule

"En reise gjennom filmhistorien" (5. – 7. Trinn):

Første del (teori): Dagen starter med at elevene får et raskt innblikk i filmhistorien. Vi viser filmklipp og går gjennom de viktigste retningene og milepelene. Vi kommer til å ha hovedvekt på animasjon, men vil også vise noen klipp fra realfilmer. Prinsippene bak all film er den samme; nemlig bilder som er spilt av etter hverandre. Til slutt vil vi vise hvordan en i dag bruker animasjon i film til å skape spesialeffekter.

Andre del (praksis): Klassen blir delt inn i fire grupper og alle får i oppgave å lage en liten stumfilm. Ved hjelp av forskjellige animasjonsteknikker skal hver gruppe fortelle en kort historie/sketsj.

Når gruppene er ferdige med sine filmklipp, blir klippene lagt inn i et redigeringsprogram. Her blir det lagt på stumfilmeffekter som svart/hvitt bilde, tekstplakater og stumfilmmusikk.

Dagen avsluttes med filmvisning der alle får se sine filmer samlet i en liten kortfilm. 

"Ein flott og kreativ dag for elevar og lærar på Søre Fusa Oppvekstsenter. To flinke damer som hadde ein flott og tydeleg presentasjon som satte kreativiteten i full sving. Elevane storkoste seg,var veldig engasjerte,lærte mykje om filmhistorie og korleis film blir laga. Gleden var stor når dei fekk laga film sjølv og resultatet blei mange flotte filmar. Tusen takk for ein utruleg kjekk dag,håpar dykk kjem snart att." Marie Nordtveit, Søre Fusa Oppvekstsenter

"Vil med dette berre takka for eit flott opplegg omkring tillaging av animasjonsfilm i regi av Hordaland fylkeskommune ( “Ei reise gjennom filmhistoria med vekt på animasjon”) tysdag 27.okt. 2015. Elevane vart veldig inspirert og de laga nokre artige og flotte sluttprodukt på kort tid. De hadde fin emne til å få elevane engasjert! Takk for ei fin innføring i animasjonens verden!" Dagfinn Solberg, rektor ved Vinnes Friskule

Foto:Svanhild Utne