Hodene bak

Livlaga holder til i Bergen og består av tre animatører med utdannelse fra Høyskolen i Volda. Meningsfull er et av verdibegrepene vi jobber etter og vi er opptatt av at kursene våre skal gi gode opplevelser av mestring, kreativitet og samarbeid for både deltagerne og oss. Ved å bruke animasjon som et kommunikasjonsverktøy ønsker vi å la deltagerne få skape animasjonsfilm på egne premisser. Derfor tilpasser vi kursene til ulike målgrupper og behov. Animasjon er et ypperlig verktøy i undervisningsammenheng og kan være en morsom og kreativ måte å lære teoretisk kunnskap på.

Animasjon kan også brukes til ren historefortelling og ikke minst som en non-verbal kommunikasjonsform hvor en også kan utrykke seg abstrakt.